direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Planbeschrijving
Plan: Schoolweg 4-6
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1211BGSCHOOLW4E6-VA01

Hoofdstuk 7 Planbeschrijving

Het plan bestaat de wijziging van de agrarische bestemming in een bestemming Wonen. Voor zover dit al niet heeft plaatsgehad zal overtollige voormalige bedrijfsbebouwing worden afgebroken. Gebiedsaanduidingen en dubbelbestemmingen die voor het betrokken perceel gelden, zullen in de gewijzigde bestemming wederom worden opgenomen.