direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Randvoorwaarden, onderzoek en verantwoording
Plan: Excelsior
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP0910KOKomWest-IV01

Hoofdstuk 5 Randvoorwaarden, onderzoek en verantwoording

    Alvorens kan worden overgegaan tot realisering van het woningbouwproject zal aan een aantal randvoorwaarden moeten worden voldaan zodat de woonkwaliteit van de toekomstige bewoners wordt gewaarborgd. Ruimtelijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op beoogde woningbouw dienen hierbij onderzocht te worden. Omstandigheden zoals bodemkwaliteit van de gronden waarop gebouwd wordt, de bestaande luchtkwaliteit, eventueel aanwezige flora en fauna, externe veiligheid vanwege in de omgeving liggende bedrijven en eventuele geluidbelasting van auto- en railverkeer zijn aspecten die binnen dit kader onderzocht moeten worden.

    Zodra blijkt dat al deze aspecten geen onevenredige invloed hebben op de te bouwen woningen kan het bestemmingsplan doorgang vinden om uiteindelijk te komen tot realisatie van het woningbouwplan.