direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - Spoorweg
Plan: Integrale herziening buitengebied Winterswijk
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1001BGHERZIENING-OW01

Artikel 16 Verkeer - Spoorweg

16.1 bestemmingsomschrijving
16.1.1

De voor Verkeer - Spoorweg aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. spoorwegen;
  • b. parkeer- en groenvoorzieningen;
  • c. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en voorzieningen.

16.1.2

Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

16.2 bouwregels
16.2.1

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

  • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
  • b. goothoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' aangegeven goothoogte;
  • c. bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
16.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan voor de geleiding, beveiliging en regeling van het railverkeer maximaal 8 m.