direct naar inhoud van Artikel 3 Wonen
Plan: Groenloseweg 63
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1001KOgroenlos63-VA01

Artikel 3 Wonen

3.1 doeleinden

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

woningen in de bouwaanduiding:
[ gs ] : gestapeld;
een en ander met bijbehorende bijgebouwen, tuinen, erven, (voet)paden en bouwwerken, geen gebouw zijnde.

3.2 bouwregels

De bebouwing dient te voldoen aan de volgende voorschriften:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen de op de plankaart aangegeven
  bouwvlakken worden opgericht;
 • b. de voorgevels van hoofdgebouwen dienen in of tot maximaal 3 m achter de gevellijn te worden gebouwd;
 • c. op de verbeelding staat door middel van de maatvoering de maximale goothoogte en hoogte in meters is aangegeven;
 • d. overkappingen mogen uitsluitend binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken worden opgericht;
 • e. overkappingen dienen minimaal 1 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw en/of het verlengde daarvan te worden gebouwd;
 • f. de hoogte van overkappingen mag maximaal 3 m bedragen;
 • g. de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal bedragen:
  • 1. 1 m voorzover het betreft gronden, gelegen vóór de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde hiervan;
  • 2. 2 m voorzover het betreft gronden, gelegen achter de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde hiervan;
 • h. bouwwerken, geen gebouw zijnde, tot een hoogte van maximaal 2 m mogen worden opgericht op 2,5 m afstand achter de gevellijn.