direct naar inhoud van Artikel 8 Slotbepaling
Plan: Groenloseweg 63
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1001KOgroenlos63-VA01

Artikel 8 Slotbepaling

Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald als Groenloseweg 63 van de gemeente Winterswijk.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

De voorzitter, De griffier,

……………… ………………