direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Groenloseweg 63
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1001KOgroenlos63-VA01

Hoofdstuk 1 Inleiding

Voor het perceel Groenloseweg 63 is het verzoek binnen gekomen om het gebruik van het bestaande pand te wijzigen. Op dit moment heeft het perceel een horecabestemming. Het horecabedrijf, café “de Fiets”, is al geruime tijd niet meer functioneel als horecabedrijf. De eigenaar is voornemens het pand te verbouwen tot appartementen.

Het bestaande pand bestaat uit twee bouwlagen waarbij de bovenverdieping reeds in gebruik is voor wonen. Het is de bedoeling dat de begane grond in de toekomst ook wordt bewoond; de begane grond wordt verbouwd tot twee appartementen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1001KOgroenlos63-VA01_0001.jpg" afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1001KOgroenlos63-VA01_0002.jpg"

Dit bouwvoornemen is op 24 maart 2009 aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Het college heeft besloten het verzoek om woningbouw op voorliggende locatie niet bij voorbaat af te wijzen en dat zij een definitief besluit neemt zodra de benodigde adviezen zijn ontvangen en beoordeeld. Inmiddels is het beoogde advies, het akoestisch rapport, ontvangen en beoordeeld.

Naar aanleiding van genoemd collegebesluit wordt dit bestemmingsplan gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan zal, ter besluitvorming, aan het college worden voorgelegd.