direct naar inhoud van 4.1 Stedenbouwkundige invulling
Plan: Groenloseweg 63
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1001KOgroenlos63-VA01

4.1 Stedenbouwkundige invulling

4.1.1 Bestaande situatie omgeving plangebied

Het projectgebied ligt in de bebouwde kom van Winterswijk, ten noorden van het centrum.

De locatie Groenloseweg 63 bevindt zich in een woonwijk. Zowel naast het perceel als tegenover het perceel bevinden zich, met uitzondering van het horecapand aan de andere zijde van de Groenloseweg (de Harmonie), overwegend woningen.

In de omgeving bevinden zich voornamelijk woningen die bestaan uit twee bouwlagen met kap waarbij allerlei bouwstijlen voorkomen.

Het pand Groenloseweg 63 is in de jaren 30 gebouwd. Dit is duidelijk te zien aan de bouwstijl. Het pand bestaat uit twee bouwlagen met een ruime kap. In relatie tot bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het pand als passend in de omgeving kan worden gezien.

4.1.2 Nieuwbouwplan

Het is de bedoeling dat het pand op de begane grond wordt verbouwd tot twee appartementen. Op de verdieping wordt reeds gewoond.

Daar in de omgeving van Groenloseweg 63 overwegend woningen voorkomen kan het woongebruik dat wordt beoogd, gezien worden als een passend gebruik in de omgeving.

4.1.3 Verkeer en parkeren

Een horecabedrijf heeft over het algemeen een verkeersaantrekkende werking. Voor het horecapand, “de Fiets”, is nooit een afzonderlijk parkeerterrein ter beschikking geweest. Veelal werd gebruik gemaakt van het parkeerterrein aan de overzijde van de Groenloseweg.

Nu het horecabedrijf verdwijnt en wordt vervangen door twee appartementen zal van verkeersaantrekkende werking geen sprake meer zijn. De parkeernorm per appartement is 1,7 p.p. zodat 3,4 p.p. nodig zijn. Op eigen terrein worden 2 parkeerplaatsen toegevoegd. Voor de overige 1,4 p.p. kan de bestaande (direct naast het café gelegen) parkeerhaven worden gebruikt. Door het verdwijnen van het café zijn deze parkeerplaatsen niet meer nodig voor de horecafunctie.

4.1.4 Groen

In de omgeving van Groenloseweg 63 is aan de overzijde her en der wat groen aanwezig. Op het perceel zelf bevindt zich een terras met daaromheen een tuininrichting met aan de zijde van de Groenloseweg een esdoorn.

Deze esdoorn, die onderdeel is van de “groenaankleding” van de Groenloseweg, zal behouden blijven nu het enkel om een interne verbouwing gaat.

Volgens plan is het wel de bedoeling dat voor de beide appartementen aan de westzijde, met behoud van de esdoorn, een tuin wordt gerealiseerd.

4.1.5 Overleg met de buren

Initiatiefnemer heeft met omwonenden gesprekken gevoerd om hen te informeren over de plannen voor dit perceel.

Omwonenden hebben aangegeven dat ze blij zijn dat het café wordt vervangen door twee appartementen. Ook zijn ze verheugd over het feit dat, gezien de grootte en het buitengebruik, het twee seniorenwoningen betreffen. Daarbij hoopt de buurt dat de plannen snel ten uitvoer kunnen worden gebracht zodat, door mogelijk verval van het leegstaande pand, eventueel vandalisme wordt voorkomen.

Inspraak is in deze achterwege gelaten omdat overleg met de buren heeft plaatsgevonden en het een klein plan betreft dat, ruimtelijk gezien, geen negatieve effecten heeft op de omgeving.