direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Vooroverleg
Plan: Groenloseweg 63
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1001KOgroenlos63-VA01

Hoofdstuk 8 Vooroverleg

Op basis van artikel 3.1.1. van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg plaats te vinden met besturen van betrokken gemeenten, waterschappen en met de diensten van provincie en Rijk.

De locatie Groenloseweg 63 ligt in de kom van Winterswijk. De Provincie heeft aangegeven dat zij, nu het om een puur lokale aangelegenheid gaat, geen oordeel zal uitbrengen. Dit geldt ook voor het Rijk; er zijn geen rijksbelangen in deze in het geding.

Bij voorliggende ontwikkeling zijn tevens geen belangen van betrokken gemeenten gemoeid.

Het Waterschap heeft voor dit plan geen advies uitgebracht omdat er geen wijzigingen in de waterhuishouding zullen worden aangebracht.