direct naar inhoud van 2.1 Historie van het gebeid
Plan: Landgoed Nieuwe Weuste
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1002BGNWOW-0001

2.1 Historie van het gebeid

De locatie is gelegen in een relatief open gebied, gelegen tussen de boscomplexen rond de steengroeven en natuurgebied Willinks Weust in het noorden en de bossen langs de Boven-Slinge in het zuiden. De locatie ligt in het heideontginningslandschap. Kenmerkend voor dit landschapstype is de rechtlijnige verkaveling en de verspreid liggende (naaldhout)bosjes en houtsingels. Twee van dergelijke bosjes grenzen aan het beoogde landgoed. Beeldbepalend op het terrein zijn de lange percelen die door greppels van elkaar gescheiden zijn. Langs deze greppels staan een aantal solitaire eiken en plaatselijk hakhout. Belangrijk is dat in het inrichtingplan de zichtlijnen die nu vanaf de Vosseveldseweg en aan de noordzijde vanaf de zandweg in de lengterichting over het landgoed lopen gehandhaafd blijven.

Rond 1880 was de zuidelijke helft van het terrein begroeid met heide. De noordelijke helft bestond uit bos en twee smalle percelen grasland. Evenals de heide is dit bos, op een klein stukje na, later ontgonnen waardoor langgerekte percelen grasland ontstonden met een lengte van ongeveer een kilometer. Tegenwoordig is deze cultuurgrond als bouwland in gebruik. Zie ook de historische kaart (afbeelding 2).

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1002BGNWOW-0001_0002.jpg"

Afbeelding 2: Historische kaart (topografisch), situatie omstreeks 1905 (Bron: Grote Historische Atlas Provincie Gelderland, 2005)