direct naar inhoud van 2.4 Conclusie
Plan: Landgoed Nieuwe Weuste
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1002BGNWOW-0001

2.4 Conclusie

Met de realisatie van het landgoed Nieuwe Weuste wordt de bevordering van de landschappelijk, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten in het plangebied beoogd.

De percelen worden tegenwoordig gebruikt voor de maïsteelt, welke het uitzicht in de zomermaanden op het gebied ontneemt en daarmee de landschappelijke kwaliteit geweld aan doet. Bij vestiging van een landgoed wordt de landschappelijke kwaliteiten versterkt. Bovendien sluit de inrichting en het beheer dan beter aan bij het historische gebruik (grasland, kleinschalig bouwland, heide). Met de aanleg van landgoed Nieuwe Weuste wordt verder de cultuurhistorische kwaliteit benadrukt in het gebied. In het bijzonder door de opgaande begroeiing langs de greppels die in de lengterichting over het landgoed lopen. Hierdoor wordt de landschapsstructuur hersteld zoals deze vermoedelijk was in de periode na de ontginningen die rond 1900 plaatsvonden.

Door de aanleg van natuur en landschapselementen sluit de locatie aan op de omgeving en is het een aanvulling op natuurreservaat Willinks Weust. De verbetering van natuur en landschap en de aanleg van wandelpaden bewerkstelligen een openbare, toegankelijke en aantrekkelijke locatie.