direct naar inhoud van 5.1 Resultaten overleg
Plan: Landgoed Nieuwe Weuste
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1002BGNWOW-0001

5.1 Resultaten overleg

5.1.1 Waterschap

In augustus 2008 is er contact geweest tussen Stichting Staring Advies (de heer J. Stronks) en het waterschap Rijn & IJssel (de heer B. Breukink) over de watertoets met betrekking tot dit plangebied. Het waterschap heeft de aanpak goedgekeurd.

5.1.2 Provincie

Overleg tussen de provincie Gelderland en de gemeente Winterswijk gebeurd door de gemeente. De opmerkingen uit dit overleg zijn verwerkt in deze plantoelichting. In hun inspraakreactie geeft de provincie Gelderland aan het plan verder in procedure te brengen.

5.1.3 Welstand

In januari 2009 heeft de heer Jansen contact gehad met de Welstandscommissie van de gemeente Winterswijk. De opzet voor het landgoed met bebouwing keurt zij goed. In dit voorontwerp bestemmingsplan is op verzoek van de commissie een beeldkwaliteitsparagraaf opgenomen.