direct naar inhoud van Artikel 3 Sport
Plan: Verplaatsing korfbalclub WIKO
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1003KOVERPLAWIKO-OW01

Artikel 3 Sport

3.1 bestemmingsomschrijving

De voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor sportactiviteiten, een en ander met bijbehorende bebouwing, met uitzondering van bedrijfswoningen, en parkeervoorzieningen en overige onbebouwde terreinen.

3.2 bouwregels
3.2.1

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

  • a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht;
  • b. bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte;
3.2.2

De hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag maximaal bedragen:

  • lichtmasten, spel- en sportinstallaties 8 m;
  • erfafscheidingen 3 m;
  • overige bouwwerken, geen gebouw zijnde 2 m.