direct naar inhoud van Artikel 7 Water
Plan: Grijsen Brinkheurne
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1004BGGRIJSSEN-OW01

Artikel 7 Water

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. kanalen, vaarten, waterbergingen, watergangen, voorzieningen voor het keren en beheersen van water en andere waterhuishoudkundige voorzieningen;
  • b. oeverstroken,

met daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en voorzieningen als bruggen, dammen, duikers, stuwen en beschoeiingen, groenvoorzieningen.

7.2 Bouwregels

Op de tot ' Water' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,50 m.