direct naar inhoud van 3.1 Algemeen
Plan: Grijsen Brinkheurne
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1004BGGRIJSSEN-OW01

3.1 Algemeen

In het voorgaande hoofdstuk zijn verschillende beleidsdocumenten benoemd en daarbij is aangegeven of dit een beperking voor de voorgenomen ontwikkeling oplevert. Bij de voorbereiding van een besluit dient de nodige kennis te worden vergaard omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Om tot een gedegen planontwikkeling te komen zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, die inzicht geven in de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de feitelijke onderzoeken.