direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer
Plan: Grijsen Brinkheurne
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1009BGGRIJSSEN-VA01

Artikel 5 Verkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, straten en paden ten behoeve van het vervoer over de weg, met de daarbij behorende:

  • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • b. voorzieningen als bruggen, taluds, bermen, bermsloten en faunapassages, water, parkeer- en groenvoorzieningen.
5.2 Bouwregels

Op de tot 'Verkeer' bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen.