direct naar inhoud van Artikel 12 Algemene aanduidingsregels
Plan: Grijsen Brinkheurne
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1009BGGRIJSSEN-VA01

Artikel 12 Algemene aanduidingsregels

12.1 Geluidzone - weg
  • a. Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - weg' geldt dat zich hier geen geluidgevoelige ruimten mogen bevinden;
  • b. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het gestelde onder a indien de geluidsituatie of de wetgeving daaromtrent is gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke uitgangspunt.