direct naar inhoud van 1.1 Algemeen
Plan: Grijsen Brinkheurne
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1009BGGRIJSSEN-VA01

1.1 Algemeen

Het voorliggende bestemmingsplan "Buitengebied Winterswijk, partiële herziening locatie Grijsen Brinkheurne" omvat de planologische regeling van het gebied tussen de Kottenseweg en de Burloseweg.

Voorliggend plan voorziet in de uitbreiding van de bebouwing van de buurtschap Brinkheurne met 17 woningen. De woningen worden verdeeld over 9 bouwvolumes, die variëren van één tot vier woningen onder 1 kap. De locatie voor de woningen bevindt zich nabij de plek van de voormalige kippenslachterij. De bebouwing van dit bedrijf wordt bij realisering van de woningen gesloopt en op die locatie zal natuurontwikkeling plaatsvinden.

De gemeente Winterswijk bestaat uit een hoofdkern, Winterswijk, met daar omheen negen buurtschappen. De buurtschap Brinkheurne is qua oppervlakte de kleinste van de negen buurtschappen. De laatste nieuwe woning in de buurtschap Brinkheurne werd 19 jaar geleden gebouwd.

De gemeente Winterswijk heeft een eerste aanzet gemaakt voor de nieuwbouw in Brinkheurne door het vaststellen van de Visie voor de buurtschap Brinkheurne. Daarin is onder meer weergegeven dat bij sloop van de vervallen kippenslachterij vervangende nieuwbouw op de naastgelegen locatie plaats kan vinden. De vrijkomende grond langs de Boven Slinge kan een natuurlijke inrichting krijgen en deels met bomen worden ingeplant. In het plan van de gemeente wordt gedacht aan twee boerenerven, met 'meerdere woongebouwen die samen de uitstraling hebben van een boerenerf'. De wens voor woningbouw wordt gecombineerd met de aanleg van nieuwe natuur (volgens het Reconstructieplan van de provincie Gelderland) op de plek van de kippenslachterij. Het geheel moet zorgen voor versterking van de 'ruimtelijke kwaliteit' langs de Kottenseweg.

De gemeente Winterswijk is sinds een aantal jaren bezig met het opstellen van een algehele herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Het ontwerp ligt op het moment van schrijven (april 2010) ter inzage en heeft dus nog geen rechtskracht.

Het plangebied ligt in het plangebied van het bestemmingsplan "Winterswijk - Oost" en de gronden hebben de bestemmingen:

  • bedrijfsbebouwing categorie III
  • houtsingel;
  • agrarisch gebied met visueel ruimtelijke en/of cultuurhistorische en/of ecologische waarden;
  • beken en zone ten behoeve van de bescherming van waardevolle beken.

(Vigerende) bestemmingsplanregeling

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1009BGGRIJSSEN-VA01_0001.jpg"

Bovenstaande afbeelding geeft een fragment van het bestemmingsplan "Winterswijk - Oost" weer.

Op grond van genoemde bestemmingen is het niet mogelijk de geplande 17 woningen te realiseren. Om mee te kunnen werken aan de geplande ontwikkeling is het nodig een partiële herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied Oost" op te stellen.