direct naar inhoud van 2.1 Algemeen
Plan: Driemarkweg tussen 1b en 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1010BGDRIEMAWONG-OW01

2.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan aspecten die relevant zijn voor het opstellen van het voorliggende bestemmingsplan. Allereerst komt het beleidskader aan de orde. Te beginnen met het provinciaal beleid zoals dat is verwoord in het Streekplan Gelderland 2005 (nu Structuurvisie Gelderland) en de Ruimtelijke Verordening Gelderland. Vervolgens wordt ingegaan op het gemeentelijk beleid, zoals dat beschreven is in de Woonvisie gemeente Winterswijk en de Structuurvisie Winterswijk. Daarna wordt in dit hoofdstuk ingegaan op milieuaspecten, de watertoets en op waarden van natuur, landschap en archeologie.