direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Het Vriezenhuis
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-OW01

1.1 Aanleiding

Het Vriezenhuis is het hoofdgebouw van een landgoed van circa 70 hectare. De diverse gebouwen op dit erf zijn aangewezen als rijksmonument. De gebouwen hebben hun oorspronkelijke agrarische functie grotendeels verloren. De eigenaar/bewoner heeft een plan ontwikkeld om de bestaande gebouwen te gebruiken voor verblijfsrecreatie. Dit plan is gemaakt in nauw overleg met onder andere de gemeente Winterswijk en de provincie Gelderland. Het plangebied van dit plan betreft het erf op het adres Wooldseweg 119 en een deel van de direct omliggende gronden.

De ontwikkeling en uitvoering van dit complexe project gebeurt in twee fasen. In 2007 is gestart met de uitvoer van de eerste fase van het bovenbedoelde plan. Het betrof het realiseren van recreatieappartementen en een zaalruimte in de 3-kappige schoppe. Op 13 juli 2007 is hiervoor een vrijstelling ex. Artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleend in combinatie met een bouwvergunning. Op basis van deze vrijstelling en de bouwvergunning is fase één van dit project gerealiseerd. Op basis van dit bestemmingsplan wordt de tweede fase van het project mogelijk gemaakt. De in 2007 verleende vrijstelling wordt integraal overgenomen in dit bestemmingsplan.