direct naar inhoud van 5.5 Geluid
Plan: Het Vriezenhuis
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-OW01

5.5 Geluid

Het toetsingskader voor wegverkeerslawaai wordt gevormd door de Wet geluidhinder (verder kortweg Wgh genoemd). Wel wordt de bouw van een nieuwe bedrijfswoning mogelijk gemaakt. Deze bedrijfswoning is een geluidsgevoelig object. Op basis van de verkeersgegevens van de Wooldseweg is berekend dat de geluidbelasting aanzienlijk lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A)( zie bijlage). Nadere maatregelen en/of een procedure voor een hogere grenswaarde zijn dan ook niet noodzakelijk. Dit bestemmingsplan voorziet verder niet in de komst van nieuwe geluidsbronnen. Daarmee wordt ook geen invloed voorzien op omliggende geluidsgevoelige objecten. Het project voldoet derhalve aan de Wgh.