direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Het Vriezenhuis
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-OW01

Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid

Voorliggend bestemmingsplan beoogt de functieverandering van monumentale gebouwen in combinatie met de nieuwbouw van een bijgebouw en de nieuwbouw van een bedrijfswoning. Alle gronden en gebouwen zijn volledig in eigendom van de initiatiefnemer.

Het ontwikkelingsplan betreft een particulier initiatief waaraan in beginsel geen kosten voor de gemeente zijn verbonden, afgezien van kosten van het ambtelijk apparaat voor de begeleiding en toetsing van aanvragen. De kosten voor e ambtelijke inzet en de eventuele planschadekosten ex artikel 6.1 Wro komen voor rekening van initiatiefnemer. Hiervoor wordt een anterieure overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de initiatiefnemer.

Bovenstaande betekent dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt vastgesteld, omdat de kosten ex artikel 6.12 lid 2a Wro 'anderszins verzekerd zijn'.