direct naar inhoud van 7.1 Vooroverleg
Plan: Het Vriezenhuis
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1012BGVRIEZENHS-VA01

7.1 Vooroverleg

Het betemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening gezonden aan de volgende instanties:

  • VROM Inspectie;
  • Provincie Gelderland;
  • Waterschap Rijn & IJssel;

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft in het kader van dit vooroverleg een reactie gegeven. De kern van de reactie is dat er niet zondermeer extra parkeerruimte kan worden gerealiseerd in het bos ten noorden van het erf. Op basis van deze reactie is het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd. Hierbij is er voor gekozen het parkeren volledig binnen het bestaande erf te laten plaatsvinden.