direct naar inhoud van Artikel 8 Algemene afwijkingsregels
Plan: Inslagstraat tussen 16 en 18
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104KOINSLAG-VA01

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

8.1 afwijkingsregels

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor:

a. de overschrijding van de bouwgrenzen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 3 m, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing;

b. vergroting van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten tot maximaal 40 m;

c.vergroting van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot maximaal 6 m.

8.2 voorwaarden

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1 kan slechts worden verleend, met inachtneming van tenminste de volgende voorwaarden:

  • a. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig worden geschaad;
  • b. er milieuhygiënisch gezien geen belemmeringen gaan ontstaan;
  • c. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige functies en waarden;
  • d. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.