direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Inslagstraat tussen 16 en 18
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104KOINSLAG-VA01

Hoofdstuk 1 Inleiding

In de Inslagstraat tussen huisnummer 16 en 18 bevindt zich een onbebouwd perceel grond dat momenteel in eigendom is van de gemeente Winterswijk. Het perceel, waarop drie woningen gebouwd kunnen worden, zou in eerste instantie door een ontwikkelaar ontwikkeld worden maar dit is nu niet meer het geval; de gemeente heeft het perceel inmiddels zelf uitgegeven en twee gegadigden hebben zich gemeld.

De achterzijde van het perceel grenst aan een parkeerplaats die is gelegen naast supermarkt de Plus.

Het initiatief om de gronden uit te geven is op 7 december 2010 aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd waarbij het college heeft ingestemd met de verkoop van drie bouwkavels aan de Inslagstraat.

Het projectgebied ligt in het plangebied van het bestemmingsplan Kom Zuid. Dit plan is vastgesteld door de gemeenteraad van Winterswijk op 29 mei 2008 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland op 14 november 2008.

Het terrein is nu bestemd voor verblijfsdoeleinden; woningbouw past niet binnen deze bestemming. Om woningbouw mogelijk te maken is planwijziging noodzakelijk.

Met dit bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan Kom Zuid partieel herzien.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1104KOINSLAG-VA01_0001.png"

Projectgebied gelegen tussen Inslagstraat nummer 16 en 18