direct naar inhoud van 5.2 flora en fauna
Plan: Inslagstraat tussen 16 en 18
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104KOINSLAG-VA01

5.2 flora en fauna

De Flora- en faunawet die per 1 april 2002 in werking is getreden, vereist dat inzicht wordt geboden in de effecten van een voorgenomen ruimtelijke ingreep op wettelijk beschermde planten en dieren. Als er significant schadelijke gevolgen zullen zijn voor een wettelijk beschermde soort en/of zijn leefgebied, zal bezien moeten worden in hoeverre de schadelijke effecten kunnen worden voorkomen.

Op beoogde locatie staat geen beplanting die van belang is in het kader van de flora en fauna. De voorgenomen woningbouw zal, voor wat betreft flora en fauna, geen schadelijke gevolgen hebben.