direct naar inhoud van 8.1 algemeen
Plan: Inslagstraat tussen 16 en 18
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104KOINSLAG-VA01

8.1 algemeen

Bij het ontwerpen van de planmethodiek is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de uitgangspunten welke ten grondslag hebben gelegen aan de gewijzigde wetgeving voor wat betreft de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro 2008): beperk de gemeente niet nodeloos in haar vrijheid en regel slechts datgene wat noodzakelijk is, maar regel het noodzakelijke goed.

De systematiek van de bestemmingsplannen voor de kom van Winterswijk staan centraal voor dit plan. Het op elkaar afstemmen van de bestemmingsplannen voor de verschillende delen van Winterswijk komt de bruikbaarheid en het hanteergemak van de plannen ten goede en voorkomt onbedoelde (rechts)verschillen tussen de verschillende woonwijken.

Voor wat betreft de planmethodiek kan worden opgemerkt, dat op de plankaart de bestemmingen zijn aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouw- en gebruiksregels gekoppeld. Deze bouw- en gebruiksregels maken direct inzichtelijk welke ontwikkelingen worden toegestaan. Plankaart en voorschriften bieden daardoor een titel voor bebouwing en gebruik. Voor wat betreft een dergelijke wijze van bestemmen is aangesloten bij de gebruikelijke praktijk.

Dit bestemmingsplan kent de bestemming 'wonen'. Hieronder zal deze bestemming worden toegelicht.