direct naar inhoud van Artikel 7 Water - A-watergang
Plan: Eelink 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104SGKOEELINK-OW01

Artikel 7 Water - A-watergang

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - A-watergang' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. de waterhuishouding en de waterberging;
  • b. waterbouwkundige kunstwerken en voorzieningen, zoals oeververbindingen in de vorm van bruggen en duikers;

een en ander met bijbehorende oevers, maaipaden en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

7.2 Bouwregels

Uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemming mogen worden gebouwd.

7.2.1 Gebouwen

Op of in deze grond mogen geen gebouwen worden gebouwd.

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:

  • a. waterbouwkundige kunstwerken met een maximale hoogte van 4 m;
  • b. bouwwerken, geen gebouw zijnde, met een maximale hoogte van 3┬ám.