direct naar inhoud van Artikel 8 Water - Beekdal
Plan: Eelink 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1104SGKOEELINK-VA01

Artikel 8 Water - Beekdal

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - Beekdal' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. waterstaatkundige doeleinden, de afvoer van water, het behoud, beheer en/of herstel van de landschappelijke, aardwetenschappelijke en ecologische waarden;
  • b. de waterhuishouding en de waterberging;
  • c. groenstroken en bermen met beplanting;
  • d. fiets- en voetpaden;

een en ander met bijbehorende oevers, maaipaden, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waterbouwkundige werken, zoals bruggen en duikers, met inachtneming van de Keur van het Waterschap.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd waarbij geldt dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, maximaal 2 m mag bedragen.