direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Planbeschrijving
Plan: Wandersweg 15-17
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1107BGWANDER1517-VA01

Hoofdstuk 7 Planbeschrijving

In aansluiting op de meer abstract geformuleerde planuitgangspunten wordt in dit hoofdstuk, vaak middels toelichtende tekeningen, een concrete uitwerking en beschrijving gegeven van het plan.

Met name is dit van belang voor het inzichtelijk maken van nieuwe ontwikkelingen in het plangebied.

Het plan bestaat uit het wijzigen van een bedrijfsbestemming in een woonbestemming. Daarnaast wordt de aanduiding gesplitst opgenomen, zodat de wooneenheden feitelijk gesplitst kunnen worden. De bestaande dubbelbestemmingen worden opnieuw opgenomen, dit betreffen de dubbelbestemming Archeologische verwachting 3 en Waarde - Cultuurhistorie. De gebiedsaanduiding Waardevol landschap wordt ook weer opgenomen. De gebiedsaanduiding Reconstructiewetzone verwevingsgebied laten we vervallen, omdat deze alleen een koppeling heeft met agrarische bestemmingen en deze bestemming in dit plan niet aanwezig is.

Op de verbeelding behorende bij dit bestemmingsplan vindt u het nieuwe bestemmingsvlak. Deze heeft dezelfde vorm als het vorige bestemmingsvlak. Hieronder vindt u een uitsnede van de verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1107BGWANDER1517-VA01_0009.jpg"