direct naar inhoud van Hoofdstuk 9 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Wandersweg 15-17
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1107BGWANDER1517-VA01

Hoofdstuk 9 Economische uitvoerbaarheid

In dit hoofdstuk wordt de economische uitvoerbaarheid beschreven. Indien het bestemmingsplan voorziet in de uitvoering van werken door de gemeente moet de financieel-economische uitvoerbaarheid hiervan worden aangetoond. In dit geval betreft het een particulier initiatief, waardoor de gemeente geen kosten hoeft te maken voor de uitvoering van werken. Door het sluiten van een planschadeovereenkomst wordt eventuele planschade verhaald op de initiatiefnemer.