direct naar inhoud van Artikel 6 Sport
Plan: Trias
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1201BGTRIAS-OW01

Artikel 6 Sport

6.1 Bestemmingsomschrijving
6.1.1 Algemeen

De voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor sportactiviteiten met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, aan de sportactiviteiten gerelateerde horeca, sanitaire voorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding;

6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

  • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
  • b. bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding maximale bouwhoogte aangegeven bouwhoogte;
6.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn buiten het bouwvlak toegestaan in de vorm van:

  • a. speelinstallaties en ballenvangers maximaal 10 m;
  • b. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal 4 m.
6.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van sporten die veel omgevingslawaai tot gevolg hebben, zoals (model)vliegsport en motorcross. Sportveldverlichting is niet toegestaan.