direct naar inhoud van 2.1 Bestemmingsplan buitengebied
Plan: Trias
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1201BGTRIAS-VA01

2.1 Bestemmingsplan buitengebied

De beoogde uitbreiding ligt binnen het plangebied van het bestemmingsplan "Integrale herziening buitengebied Winterswijk". Dit plan is vastgesteld op 27 januari 2011 en in werking getreden op 21 april 2011.

Volgens de planregels en verbeelding van dit plan is beoogde uitbreiding bestemd tot agrarisch gebied. Om een uitbreiding ten behoeve van sportdoeleinden mogelijk te maken is bestemmingsplanwijziging derhalve noodzakelijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1201BGTRIAS-VA01_0002.png"

Het uitbreidingsgebied is met een zwarte pijl aangeduid.

Volgens het bestemmingsplan buitengebied is het mogelijk om ook nog een sportveld in te richten aan de zuidzijde van het huidige parkeerterrein. Echter, dit is gezien de ligging van dit deel ten opzichte van de bestaande parkeerplaats, kleedaccommodatie en kantine, geen logische plek. Nu er ten behoeve van de honk- en softbalvereniging, uitbreiding van het sporterrein nodig is, kan tevens het beoogde nieuwe voetbalveld bij genoemde uitbreiding worden betrokken. Door dit veld te projecteren binnen voorliggende uitbreiding kan beter aangesloten worden bij de bestaande voetbalvelden, kleedaccommodatie en kantine.

Nu dit deel niet voor sportdoeleinden zal worden gebruikt wordt hier, conform huidig gebruik, wederom een agrarische bestemming opgenomen.

De totale uitbreiding van het sportterrein wordt aldus, met aftrek van dit deel, verkleind.

Zoals onderstaande luchtfoto laat zien is dit deel van het plangebied aan de zuidzijde niet ingevuld.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1201BGTRIAS-VA01_0003.png"