direct naar inhoud van 4.4 Verkeer en parkeren
Plan: Trias
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1201BGTRIAS-VA01

4.4 Verkeer en parkeren

Op basis van beoogde uitbreiding blijft het aantal voetbalvelden onveranderd (aan de zuidzijde verdwijnt een mogelijkheid voor een voetbalveld en aan de oostzijde wordt er één toegevoegd). Feitelijk bestaat de uitbreiding, voor wat verkeer en parkeren betreft, aldus uit het sportveld voor de honk- en softbalvereniging.

Verkeer

De hoeveelheid (extra) verkeer dat het honk- en softbalveld genereert is verwaarloosbaar ten opzichte van het huidige verkeer op de Bataafseweg en het verkeer van en naar Trias. De uitbreiding zal dan ook geen negatieve effecten hebben op de verkeerssituatie op de Bataafseweg en de bestaande in- en uitrit van het 't Huitinkveld. 

Parkeren

Het is de bedoeling dat de bestaande parkeerruimte tevens ruimte biedt voor bezoekers en spelers van de honk- en softbalvereniging. Voor dit onderdeel is het van belang te onderzoeken of de bestaande parkeerplaats afdoende ruimte biedt voor de parkeercapaciteit die de nieuwe uitbreiding vraagt.

Het parkeerterrein ten behoeve van het sportterrein van FC Trias maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Trias. Uit de toelichting van dit bestemmingsplan blijkt dat voor het huidig sportgebruik maximaal 140 parkeerplaatsen nodig zijn. Dit aantal is gebaseerd op 4 sportvelden: 3 zijn er inmiddels aangelegd; de vierde niet (zuidzijde plangebied); deze wordt door middel van voorliggend plan “verplaatst” naar de oostkant van het sportterrein.

Er zijn feitelijk 184 parkeerplaatsen aangelegd, aldus is er nu sprake van een overcapaciteit van 44 parkeerplaatsen. Deze overcapaciteit is afdoende voor de opvang van leden en bezoekers van de honk- en softbalvereniging omdat het aantal gebruikers per training of wedstrijd (is) relatief beperkt is: maximaal 20-30 spelers en bezoekers. De vereniging heeft nu circa 60 leden en een sterke groei wordt niet verwacht.

De huidige overcapaciteit van het bestaande parkeerterrein is meer dan voldoende om de gebruikers en bezoekers van de honk- en softbalvereniging op te kunnen vangen, zeker nu de activiteiten van de honk- softbalvereniging plaatsvinden in de zomer, de periode waarin de voetbalactiviteiten beperkt zijn.