direct naar inhoud van Hoofdstuk 8 Procedure
Plan: Trias
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1201BGTRIAS-VA01

Hoofdstuk 8 Procedure

Vooroverleg

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft aangegeven dat officieel vooroverleg (3.1.1. Bro) niet nodig is, aangezien het plan geen rijksbelang treft. Het Waterschap Rijn & IJssel is betrokken bij de uitvoering van de herinrichting van het terrein en heeft een (in)formele reactie gegeven. De provincie Gelderland heeft in overleg ter voorbereiding van voorliggend plan aangegeven dat er in deze ontheffing van de Provinciale Verordening is vereist en dat deze ontheffing bepalend is voor de aanvaardbaarheid van beoogde uitbreiding van het sportterrein Trias.

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan is op P.M. gepubliceerd in de inforubriek van het Achterhoek Nieuws en de Staatscourant. Het plan heeft vanaf P.M. zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. Van deze gelegenheid is P.M. (wel/geen) gebruik gemaakt.