direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Meddosestraat
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1202SGMEDDOSESTR-OW01

5.1 Inleiding

Nieuwe initiatieven hebben te maken met milieuaspecten. Een aantal van deze milieuaspecten is ruimtelijk relevant. In deze ruimtelijke onderbouwing zal achtereenvolgens ingegaan worden op:

  • Waterparagraaf;
  • Bodemonderzoek;
  • Bedrijven en milieuzonering;
  • Luchtkwaliteit;
  • Geluidshinder;
  • Belemmeringen;
  • Externe veiligheid.