direct naar inhoud van 4.4 Riolering en overige nutsvoorzieningen
Plan: Ratumseweg 23
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1203BGRATUMSWG23-VA01

4.4 Riolering en overige nutsvoorzieningen

De bestaande woning zal voor het afvalwater op het bestaande dwa worden aangesloten. Voor wat het hemelwater betreft, zal dit in de directe omgeving worden geinfiltreerd in het omliggende groen en bij een overschot op de bestaande watergangen .

Alle gangbare nutsvoorzieningen zijn aanwezig op de Ratumseweg. De nieuwe woningen worden aangesloten op de bestaande infrastructuur. Er zijn geen belemmeringen ten aanzien van transportleidingen en andere tracés.

Conclusie

De riolering en het overige nutsvoorzieningentracé vormen geen belemmeringen voor de bouwplannen.