direct naar inhoud van 1.2 Vigerende Bestemmingplan
Plan: Vosseveldseweg 21
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1203BGVOSSEV21-VA01

1.2 Vigerende Bestemmingplan

In het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied Winterswijk', vastgesteld 28 februari 2011, staat het volgende vermeld:

1. de planlocatie heeft de bestemming agrarisch - cultuurlandschap met de aanduiding bouwvlak;

2. dubbelbestemming waarde archeologie 3;

3. gebiedsaanduiding waardevol landschap;

4. gebiedsaanduiding reconstructiewetzone verwervingsgebied.

 afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1203BGVOSSEV21-VA01_0001.jpg"Afbeelding: uitsnede vigerend bestemmingsplan; buitengebied Winterswijk. (bron ruimtelijkeplannen.nl)

De voor Agrarisch - Cultuurlandschap aangewezen gronden zijn bestemd voor de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf. De huidige agrarische bouwkavel is met rood omlijnt.

Op het terrein geldt de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 3' (WR-AV3). Deze gronden zijn mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem.

Conclusie

De huidige bestemming maakt de gewenste ontwikkeling niet mogelijk.