direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Planbeschrijving
Plan: Vosseveldseweg 21
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1203BGVOSSEV21-VA01

Hoofdstuk 5 Planbeschrijving

De hoofdpunten of 'spelregels' van het functieveranderingsbeleid voor de ontwikkelingen in het buitengebied geven een kader voor de ontwerpfase. Hiervoor is een integraal ontwerp gemaakt van de erfinrichting én de architectuur van de gebouwen.

De huidige woning zal middels de bestaande inrit ontsloten worden. De bestaande schuur aan de rechterzijde van de woning blijft in stand en doet dienst als berging. De Nieuwe woning zal via een andere maar bestaande inrit ontsloten worden.

Het erf voegt zich in haar omgeving door speciale aandacht te besteden aan de vorm van de randen. Met de randen wordt tevens onderscheid gemaakt tussen het oude, karakteristieke deel van het erf en het deel waar de nieuwe woning staat. Het oude en het nieuwe gedeelte hebben een heel eigen oriëntatie op het landschap.

Landschap

  • De randen van het erf open of half transparant (rij, solitairen) zodat een sterke relatie tussen erf en landschap ontstaat;
  • Voor beplanting streekeigen soorten gebruiken, hier soorten die op zand groeien (eik, kastanje e.d.), en/of soorten die traditioneel veel voorkomen op agrarische erven (notenboom, hoogstam fruit).

Erfinrichting

De omgeving van het woongedeelte van de boerderij blijft herkenbaar als 'sier kant' door gebruik van siersoorten en hagen, de andere randen krijgen een eenvoudige uitstraling;

De ruimte tussen de weg en de (paarden)kapschuur blijft een groene ruimte (hoogstamgaard);

Het 'oude' erf en de nieuwe woning hebben een eigen oriëntatie en een eigen karakter;

Het ensemble van het weitje/de fruitgaard, de boerderij en de (paarden)kapschuur vormen het voormalige agrarische hart rond de 'schone' entree;

Vanaf de 'schone' entree is vrij zicht op het landschap;

De nieuwe woning met buitenruimte neemt afstand van de weg en oriënteert zich op het landschap. De nieuwe woning wordt ontsloten door een eigen entree met een bescheiden uitstraling (hafverharding).

Bebouwing

De nieuwe woning vormt met bestaande gebouwen qua ligging een compact ensemble maar keert zich met de voorgevel naar het landschap;

Inpandige berging;

De nieuwe woning heeft een eenvoudige uitdraging: rechthoekig grondvlak, lange kap, eenvoudig materiaalgebruik. Eventueel kan gedacht worden aan een kapschuur vorm die optimaal het landschap binnen laat.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1203BGVOSSEV21-VA01_0009.png"

afbeelding: nieuwe terreininrichting. bron: erfinrichtingsplan.