direct naar inhoud van Hoofdstuk 1 Inleiding
Plan: Geldereschweg 17
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-OW01

Hoofdstuk 1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor de bestemmingsplan en de ligging en begrenzing van het plangebied aangegeven. Dit wordt geïllustreerd door middel van het opnemen van een kaartfragment, waaruit de ligging van het plangebied blijkt. Verder wordt een opsomming van de vigerende bestemmingsplannen gegeven, die met het nieuwe bestemmingsplan worden herzien.

Het perceel Geldereschweg 17 ligt in de bebouwde kom van het dorp Meddo. Het perceel is gelegen op de hoek van de Geldereschweg en het Beuksveld. De eigenaren van het perceel hebben de gemeente verzocht om de bestemming van het perceel te wijzigen van een detailhandelsbestemming naar een woonbestemming, waarbij tevens de woning gesplitst kan worden in twee afzonderlijke wooneenheden en er een mogelijkheid blijft om kleinschalige detailhandel te bedrijven.

Het geldende bestemmingsplan waar de locatie in gelegen is, is het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk, vastgesteld door de gemeenteraad op 27 januari 2011. Hieronder vindt u een fragment van de bestaande verbeelding. Het betreffende perceel is binnen de rode cirkel aangeduid (bestemming detailhandel).

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-OW01_0001.png"