direct naar inhoud van Hoofdstuk 9 Inspraak en vooroverleg
Plan: Geldereschweg 17
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-OW01

Hoofdstuk 9 Inspraak en vooroverleg

Over het voorontwerp van dit bestemmingsplan is geen gelegenheid tot inspraak overeenkomstig de gemeentelijke Inspraakverordening geboden. Het ontwerpplan wordt conform de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. De publicatie van de terinzagelegging vindt plaats in de Staatscourant en de inforubriek van de gemeente in het Achterhoeks Nieuws van p.m. 2012, waarna het plan vanaf p.m. zes weken ter inzage ligt. De resultaten van de voorbereidingsprocedure zullen in het vaststellingsbesluit worden verwerkt.