direct naar inhoud van 5.7 Externe veiligheid
Plan: Geldereschweg 17
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-VA01

5.7 Externe veiligheid

De ontwikkeling is geprojecteerd in de nabijheid van inrichtingen waar risicovolle inrichtingen op van toepassing is, transportroutes (wegen, waterwegen, spoorwegen en buisleiding) voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De ontwikkeling is niet gelegen in de nabijheid van een hoogspanningslijn. Onderstaande situatie is afkomstig uit het risicoregister gevaarlijke stoffen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-VA01_0004.png"

Er is een advies aangevraagd bij de Regio Achterhoek voor het onderdeel Externe Veiligheid. In bijlage 2 vindt u het complete advies met betrekking tot externe veiligheid. De conclusie hiervan is dat het plaatsgebonden risico geen belemmering vormt voor realisatie van dit bestemmingsplan.

Het groepsrisico vormt ook geen belemmering voor realisatie van dit bestemmingsplan, nu de hoogte van het groepsrisico rond de leiding licht afneemt.