direct naar inhoud van Hoofdstuk 9 Inspraak en vooroverleg
Plan: Geldereschweg 17
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1207BGGELDERWG17-VA01

Hoofdstuk 9 Inspraak en vooroverleg

Over het voorontwerp van dit bestemmingsplan is geen gelegenheid tot inspraak overeenkomstig de gemeentelijke Inspraakverordening geboden. Het ontwerpplan is conform de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. De publicatie van de terinzagelegging heeft plaatsgevonden in de Staatscourant en de inforubriek van de gemeente in het Achterhoeks Nieuws van 14 augustus 2012, waarna het plan vanaf 15 augustus 2012 zes weken ter inzage heeft gelegen. De resultaten van de voorbereidingsprocedure zullen in het vaststellingsbesluit worden verwerkt.