direct naar inhoud van Hoofdstuk 10 Vooroverleg
Plan: GELDERESCHWEG 108
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1210BGGELDERE108-VA01

Hoofdstuk 10 Vooroverleg

Artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening geeft aan dat het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg pleegt met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. De instanties die in kennis gesteld moeten worden van dit bestemmingsplan zijn geïnformeerd.

Het voorontwerp van dit plan is in het kader van het overleg ex. artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening besproken met de betrokken ambtenaren van de provinciale diensten. Zij hebben aangegeven dat zij in kunnen stemmen met dit bestemmingsplan omdat, ruimtelijk gezien, in kwalitatieve zin de nodige eisen in verwerkt zijn.

Het waterschap en de inspectie hebben aangegeven geen inhoudelijke opmerkingen op het plan te hebben.