direct naar inhoud van Regels
Plan: Aanpassing bouwvlak Voskuilweg 4
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1405BGVOSKW2EN4-OW01

Regels

Op dit wijzigingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk vastgesteld door de gemeenteraad van Winterswijk d.d. 28-02-2011 van toepassing.

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Voor de toepassing van dit plan geldt artikel 1 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied .

In afwijking op bovenstaande geldt voor dit wijzigingsplan als begrip:

1.1 plan

het bestemmingsplan Aanpassing bouwvlak Voskuilweg 4 met identificatienummer NL.IMRO.0294.BP1405BGVOSKW2EN4-OW01 van de gemeente Winterswijk.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij horende bijlagen.

1.3 verbeelding

de verbeelding van het wijzigingsplan Aanpassing bouwvlak Voskuilweg 4.

1.4 wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2 Wijze van meten

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 2 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied .

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch met waarden - Cultuurlandschap

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 3 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 4 Waarde - Archeologische verwachting 1

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 23 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Voor de toepassing van dit hoofdstuk geldt Hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan Integrale herziening Winterswijk.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

Voor de toepassing van dit artikel geldt artikel 38 van het bestemmingsplan Integrale herziening buitengebied Winterswijk.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan 'Aanpassing bouwvlak Voskuilweg 4'.