direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Groenloseweg 63
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1001KOgroenlos63-VA01

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

De realisatie van de twee appartementen betreft een particulier initiatief. Initiatiefnemer heeft aangetoond dat er frinancieel geen beletselen zijn voor de uitvoerbaarheid van het plan. Er zijn voor de gemeente geen kosten aan verbonden.