Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Oostendorperdiek 4 en Lemmenesweg 3 te Winterswijk-Meddo
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0294.BP1007BGDORPERDIEK-VA01

4.1 Inleiding

In het kader van een ‘goede ruimtelijke ordening’ moet het aantoonbaar zijn dat een nieuwe ontwikkeling, opgenomen in een bestemmingsplan, uitvoerbaar is. Hiervoor moeten verschillende haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd worden. In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten van de verschillende onderliggende haalbaarheidsonderzoeken terug te lezen.