direct naar inhoud van 1.2 Vigerende Bestemmingplan
Plan: Ratumseweg 23
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1203BGRATUMSWG23-OW01

1.2 Vigerende Bestemmingplan

In het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied Winterswijk', vastgesteld 28 februari 2011, staat het volgende vermeld:

1. de planlocatie heeft de bestemming agrarisch - cultuurlandschap met de aanduiding bouwvlak;

2. dubbelbestemming waarde archeologie 4;

3. functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch met waarden, hoogteverschillen en openheid;

4. gebiedsaanduiding waardevol landschap;

5. gebiedsaanduiding reconstructiewetzone verwevingsgebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0294.BP1203BGRATUMSWG23-OW01_0001.png"

afbeelding: uitsnede vigerend bestemmingsplan; buitengebied Winterswijk. (bron ruimtelijkeplannen.nl)

De voor Agrarisch - Cultuurlandschap aangewezen gronden zijn bestemd voor de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf. De huidige agrarische bouwkavel is met rood omlijnt.

Op het terrein geldt de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 4' (WR-AV4). Deze gronden zijn mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te verwachten archeologische waarden in de bodem.

Conclusie

De huidige bestemming maakt de gewenste ontwikkeling niet mogelijk.