direct naar inhoud van 1.4 Opzet van de toelichting
Plan: Ratumseweg 23
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.BP1203BGRATUMSWG23-OW01

1.4 Opzet van de toelichting

In deze toelichting worden de ruimtelijke consequenties van het project op de omgeving weergegeven. Alle deelaspecten worden beschreven, waarbij de uitweiding per onderdeel is aangepast aan de mate waarin het project afwijkt van het geldende bestemmingsplan. De volgende deelaspecten worden beschreven:

- Beschrijving van het project (gebied) planologische kader:

- Rijksbeleid

- Provinciaal beleid

- Gemeentelijk beleid

- Effect van het project:

. planologisch;

. stedenbouwkundig;

. milieu;

. geluid;

. lucht, licht, trillingen;

. water;

. archeologie;

. bodem;

. externe veiligheid;

. economische uitvoerbaarheid.