direct naar inhoud van Inhoudsopgave
Plan: Grevinkweg - Hoog Antink
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1104BGGRWEG-OW01

Inhoudsopgave

Plangegevens

Deze standaard is gebaseerd op de Bro (21 april 2008), en de SVBP2008 1.1 (24 december 2008).

Dit voorbeeld is door Dezta aangepast aan de uitgangspunten van de Standaard voor Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008.

9 maart 2009

Inhoudsopgave

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 Beleidskader

Hoofdstuk 3 Randvoorwaarden, onderzoek en verantwoording

Hoofdstuk 4 Milieu-aspecten

Hoofdstuk 5 Waterparagraaf

Hoofdstuk 6 Planuitgangspunten

Hoofdstuk 7 Planbeschrijving

Bijlagen

Bijlage 1 landschapsplan

Bijlage 2 Quickscan natuurtoets

Bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek

Bijlage 4 Archeologisch vooronderzoek

Regels

Hoofdstuk 1 inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Artikel 2 Wijze van meten

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch - Cultuurlandschap

Artikel 4 Groen

Artikel 5 Wonen

Artikel 6 Waarde - Archeologische verwachting 2

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 7 Algemene aanduidingsregels

Artikel 8 Anti-dubbeltelregel

Artikel 9 Algemene bouwregels

Artikel 10 Algemene gebruiksregels

Artikel 11 Algemene afwijkingsregels

Artikel 12 Algemene wijzigingsregels

Artikel 13 Algemene procedureregels

Artikel 14 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 15 Overgangsrecht

Artikel 16 Slotregel

Bijlagen bij regels

Bijlage 1 indicatieve lijst