direct naar inhoud van Hoofdstuk 10 Inspraak en vooroverleg
Plan: Bredelerweg 3
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0294.WP1107BGBREDELERW3-OW01

Hoofdstuk 10 Inspraak en vooroverleg

Over het voorontwerp van dit bestemmingsplan is geen gelegenheid tot inspraak overeenkomstig de gemeentelijke Inspraakverordening geboden. Het ontwerpplan wordt conform de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. De publicatie van de terinzagelegging vindt plaats in de Staatscourant en de Winterswijkse Weekkrant van .......... 2011, waarna het plan vanaf ............ zes weken ter inzage ligt.

De resultaten van de voorbereidingsprocedure zullen in het vaststellingsbesluit worden verwerkt.